Alice Wickström
Alice Wickström
Aalto University, School of Business
Verifierad e-postadress på aalto.fi
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Revitalizing entrepreneurship education: Adopting a critical approach in the classroom
K Berglund, K Verduyn
Routledge, 2018
142018
On vulnerability and possibility in critical entrepreneurship education: Mutual learning between students and teachers
A Wettermark, A Kårfors, O Lif, A Wickström, S Wiessner, K Berglund
Routledge, 2018
32018
The inhuman challenge: Writing with dark desire
J Hietanen, M Andéhn, A Wickström
Organization, 1350508419838691, 2019
22019
Writing resistance together
P Ahonen, A Blomberg, K Doerr, K Einola, A Elkina, G Gao, J Hambleton, ...
Gender, Work & Organization, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4