Follow
Czesław Adamiak
Czesław Adamiak
Nicolaus Copernicus University (UMK) in Toruń, Poland
Verified email at umk.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Mapping Airbnb supply in European cities
C Adamiak
Annals of Tourism Research, 2018
1972018
Current state and development of Airbnb accommodation offer in 167 countries
C Adamiak
Current Issues in Tourism 25 (19), 3131-3149, 2022
1802022
Airbnb Offer in Spain—Spatial Analysis of the Pattern and Determinants of Its Distribution
C Adamiak, B Szyda, A Dubownik, D García-Álvarez
ISPRS International Journal of Geo-Information 8 (3), 155, 2019
1282019
Seasonal residence and counterurbanization: the role of second homes in population redistribution in Finland
C Adamiak, K Pitkänen, O Lehtonen
GeoJournal 82 (5), 1035–1050, 2017
1202017
Second home tourism in Finland-Perceptions of citizens and municipalities on the state and development of second home tourism / Vapaa-ajan asuminen Suomessa-Asukas-ja …
C Adamiak, M Vepsäläinen, A Strandell, M Hiltunen, K Pitkänen, M Hall, ...
Suomen ympäristökeskus, 2015
78*2015
Leisure activities and rural community change: Valuation and use of rural space among permanent residents and second home owners
K Pitkänen, C Adamiak, G Halseth
Sociologia Ruralis 54 (2), 143-166, 2014
522014
Cottage sprawl: Spatial development of second homes in Bory Tucholskie, Poland
C Adamiak
Landscape and Urban Planning 147, 96-106, 2016
462016
Substitute or addition to hypermobile lifestyles? Second home mobility and Finnish CO2 emissions
C Adamiak, CM Hall, MJ Hiltunen, K Pitkänen
Tourism Geographies 18 (2), 129-151, 2016
352016
Peer-to-peer accommodation in destination life cycle: the case of Nordic countries
C Adamiak
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 20 (3), 212-226, 2020
302020
Changes in the global Airbnb offer during the COVID-19 pandemic
C Adamiak
Oikonomics, 2021
15*2021
Combining Conventional Statistics and Big Data to Map Global Tourism Destinations Before COVID-19
C Adamiak, B Szyda
Journal of Travel Research 61 (8), 1848–1871, 2022
132022
Miejsce drugich domów w zagospodarowaniu obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego
C Adamiak
Studia Obszarów Wiejskich 29, 175-191, 2012
132012
Najem krótkoterminowy w Polsce w czasie pandemii COVID-19
C Adamiak
Czasopismo Geograficzne 93 (1), 9-32, 2022
112022
Popytowe uwarunkowania indywidualnego osadnictwa turystycznego w Polsce
C Adamiak, D Sokołowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 27-43, 2012
102012
Internal migration in Germany in 1990 and 2005
D Szymańska, S Środa-Murawska, K Świderska, C Adamiak
Bulletin of Geography. Socio-economic series 12, 109-120, 2009
82009
Nowa delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce i jej zastosowanie w praktyce zintegrowanego podejścia terytorialnego (place based approach) A new delimitation of …
P Churski, C Adamiak, B Szyda, A Dubownik, M Pietrzykowski, ...
Przegląd Geograficzny 95 (1), 29-55, 2023
62023
Tourism De-Metropolisation but Not De-Concentration: COVID-19 and World Destinations
C Adamiak
ISPRS International Journal of Geo-Information 12 (4), 139, 2023
52023
Drugie domy w Borach Tucholskich
C Adamiak
52015
Rola drugich domów w zrównoważonym rozwoju regionu turystycznego na przykładzie regionu Borów Tucholskich
C Adamiak
Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 137-148, 2013
52013
Opinie online o parkach narodowych w Polsce
C Adamiak, A Dubownik
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 19 (3 [52]), 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20