Följ
Zhendong Wang
Zhendong Wang
Verifierad e-postadress på dsv.su.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Counterfactual Explanations for Survival Prediction of Cardiovascular ICU Patients
Z Wang, I Samsten, P Papapetrou
International Conference on Artificial Intelligence in Medicine, 338-348, 2021
42021
Learning Time Series Counterfactuals via Latent Space Representations
Z Wang, I Samsten, R Mochaourab, P Papapetrou
International Conference on Discovery Science, 369-384, 2021
12021
Error Pattern Recognition Using Machine Learning
W Zhendong
12018
Style-transfer counterfactual explanations: An application to mortality prevention of ICU patients
Z Wang, I Samsten, V Kougia, P Papapetrou
Artificial Intelligence in Medicine, 102457, 2022
2022
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4