Rolf Dotevall
Rolf Dotevall
Verifierad e-postadress på law.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Bolagsledningens skadeståndsansvar
R Dotevall
90*2017
Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör: en aktiebolagsrättslig studie i komparativ belysning
R Dotevall
Norstedt, 1989
761989
Avtalslagen. En kommentar
K Grönfors, R Dotevall
67*2016
Mellanmansrätt
H Tiberg, R Dotewall
Norstedts juridik, 1997
411997
Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning
R Dotevall
372015
Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal
R Dotevall
Svensk Juristtidning, 441-457, 2002
232002
Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet
R Dotevall
Norstedt Juridik, 1998
201998
Avtalslagen, tredje upplagan
K Grönfors, R Dotevall
Norstedts juridik, 1995
201995
Fullmakt och immateriella tjänster
R Dotevall
Norstedts juridik, 2013
152013
Samarbete i bolag: om personbolag
R Dotevall
Norstedts juridik, 2005
112005
Avtal
R Dotevall
92017
Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer
R Dotevall
Svensk Juristtidning 10, 885-899, 2006
92006
Något om ställningsfullmaktens utveckling
R Dotevall
Svensk Juristtidning, 637-644, 2003
92003
Choice-of-law Rules for International Cooperative Agreements
R Dotevall
Stockholm Institute for Scandinavian Law 115, 2009
52009
Liability of Members of the Board of Directors and the Managing Director-A Scandinavian Perspective
R Dotevall
Int'l L. 37, 7, 2003
52003
Bolagsledningens skadeståndsansvar, upplaga 1: 2
R Dotevall
Göteborg, 2001
52001
Avtalslagen: en kommentar
R Dotevall
Wolters Kluwer, 2016
32016
Särskild firmatecknare och fullmäktig ur tredje mans synvinkel” i Flodgren, Boel, Gorton, Lars, Nyström, Birgitta, Samuelsson, Per (red.)
R Dotevall
Vänbok till Axel Adlercreutz, 73-79, 2007
32007
Styrelsens och VD: s skadeståndsansvar–påverkas det av koden
R Dotevall
En svensk kod, 0
2
Is a Common Structure of Company Directors’ Duties Evolving in EU
R Dotevall
European Business Law Review 27 (2), 10, 2016
12016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20