Följ
Rolf Dotevall
Rolf Dotevall
Verifierad e-postadress på law.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Bolagsledningens skadeståndsansvar
R Dotevall
1232017
Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör: en aktiebolagsrättslig studie i komparativ belysning
R Dotevall
Norstedt, 1989
1011989
Avtalslagen. En kommentar
K Grönfors, R Dotevall
96*2016
Aktiebolagsrätt – fördjupning och komparativ belysning
R Dotevall
582015
Mellanmansrätt
H Tiberg, R Dotewall
Norstedts juridik, 1997
491997
Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal
R Dotevall
Svensk Juristtidning, 441-457, 2002
322002
Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet
R Dotevall
Norstedts juridik, 1998
271998
Avtalslagen, tredje upplagan
K Grönfors, R Dotevall
Norstedts juridik, 1995
241995
Fullmakt och immateriella tjänster
R Dotevall
Norstedts juridik, 2013
202013
Avtal
R Dotevall
162017
Etableringsfriheten för aktiebolag och skyddet för bolagsborgenärer
R Dotevall
Svensk Juristtidning 10, 885-899, 2006
142006
Samarbete i bolag: om personbolag
R Dotevall
Norstedts juridik, 2005
122005
Något om ställningsfullmaktens utveckling
R Dotevall
Svensk Juristtidning, 637-644, 2003
122003
Is a Common Structure of Company Directors’ Duties Evolving in EU
R Dotevall
European Business Law Review 27 (2), 10, 2016
72016
Liability of Members of the Board of Directors and the Managing Director-A Scandinavian Perspective
R Dotevall
Int'l L. 37, 7, 2003
72003
Avtalslagen: en kommentar
R Dotevall
Wolters Kluwer, 2016
62016
Bolagsledningens skadeståndsansvar, upplaga 1: 2
R Dotevall
Göteborg, 2001
62001
Choice of Law rules for International Cooperative agreements
R Dotevall
Stockholm Institute for Scandinavian Law 115, 2009
52009
Representation i och utanför avtalslagen
R Dotevall
I: Aftaleloven 100, 0
5
Särskild firmatecknare och fullmäktig ur tredje mans synvinkel” i Flodgren, Boel, Gorton, Lars, Nyström, Birgitta, Samuelsson, Per (red.)
R Dotevall
Vänbok till Axel Adlercreutz, 73-79, 2007
32007
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20