Paul Feldman
Paul Feldman
Johns Hopkins University
Verifierad e-postadress på ucsd.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Revealing a Preference for Mixing: An Experimental Study of Risk
PFJ Rehbeck
Working Paper, 2018
5*2018
A stream of prospects or a prospect of streams: On the evaluation of intertemporal risks
J Andreoni, P Feldman, C Sprenger
National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 2017
42017
Revealing a Preference for Mixtures: An Experimental Study of Risk
P Feldman, J Rehbeck
Available at SSRN 3543826, 2020
2020
Revealing Risky Mistakes through Revisions
Z Breig, P Feldman
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4