Ellinor Tengelin
Ellinor Tengelin
University West/Högskolan Väst
Verifierad e-postadress på hv.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Regulating time commitments in healthcare organizations
E Tengelin, R Arman, E Wikström, L Dellve
Journal of Health Organization and Management, 2011
312011
Work activities and stress among managers in health care
R Arman, E Wikström, E Tengelin, L Dellve
The Work of Managers; Towards a practice theory of management, 105-130, 2012
192012
Chefskap i sjukvårdsmiljö: Avgränsning och kommunikation av egen stress
E Tengelin, A Kihlman, M Eklöf, L Dellve
rapport nr.: Arbete och hälsa; Vetenskaplig skriftserie 2011; 45 (1), 2011
162011
Chefers tidsanvändning och stress i sjukvården
E Wikström, L Dellve, R Arman, E Tengelin
University of Gothenburg, 2011
152011
Discourses with potential to disrupt traditional nursing education: Nursing teachers’ talk about norm‐critical competence
E Tengelin, E Dahlborg‐Lyckhage
Nursing Inquiry 24 (1), e12166, 2017
132017
(O) jämställdhet i hälsa och vård
G Smirthwaite, E Tengelin, T Borrman, A Björnström
Sveriges kommuner och landsting, 2014
122014
Jämlik vård: normmedvetna perspektiv
E Dahlborg Lyckhage, G Lyckhage, E Tengelin
Studentlitteratur AB, 2015
112015
(O) jämställdhet i hälsa och vård: reviderad upplaga 2014
G Smirthwaite, E Tengelin, T Borrman
Sveriges kommuner och landsting, 2014
102014
Genusnormer: normer som skapar kvinnor och män
T Pherson, E Tengelin
Studentlitteratur AB, 2015
62015
Chefskap i sjukhusmiljö: Avgränsning och kommunikation av egen stress
E Tengelin, A Kilman, M Eklöf, L Dellve
Göteborgs universitet 45 (1), 2011
52011
Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård
E Dahlborg Lyckhage, M Lau, E Tengelin
Studentlitteratur AB, 2015
42015
Creating proactive boundary awareness-Observations and feedback on lowerlevel health care managers’ time commitments and stress
E Tengelin
42012
Constructing the Norm-critical awareness scale: A scale for use in educational contexts promoting awareness of prejudice, discrimination, and marginalisation
E Tengelin, C Cliffordson, E Dahlborg, I Berndtsson
Equality, Diversity and Inclusion 38 (6), 652-667, 2019
22019
Utformning av ett webbaserat verktyg för stresshantering
Å Lindgren, E Tengelin, L Dellve
Västra Götalandsregionen, 2012
22012
Norm-Critical Potential in Undergraduate Nursing Education Curricula: A Document Analysis
E Tengelin, PH Bülow, I Berndtsson, ED Lyckhage
Advances in Nursing Science 42 (2), E24-E37, 2019
12019
Creating proactive boundary awareness
E Tengelin
Observations and feedback on lower-level health care managers’ time …, 2012
12012
Studiematerial: Hållbart chefskap i hälso-och sjukvården-med vinjetter om engagemang, stress, tidsanvändning, medarbetarskap och vårdpraktik
L Dellve, E Wikström, S Tengblad, R Liff, T Andersson, R Arman, ...
Västra Götalandsregionen, 2012
12012
From political correctness to reflexivity: A norm‐critical perspective on nursing education
E Tengelin, E Dahlborg, I Berndtsson, PH Bülow
Nursing Inquiry, e12344, 2020
2020
Constructing the Norm-critical awareness scale
E Tengelin, C Cliffordson, E Dahlborg, I Berndtsson
Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 2019
2019
The struggle between ancient welfare thinking and prevailing health care policy in Scandinavian health care legislatived ocuments
E Tengelin, B Misund Dahl, Å Boman, AM Ottesen
25th Annual Qualitative Health Research (QHR) Conference, October 25-29 …, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20