Follow
Ana-Maria Minut
Ana-Maria Minut
Verified email at uaic.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Interpolarea ca strategie de traducere a Istoriei universale adecă de obște, care cuprinde în sine întîmplările veacurilor vechi, versiune în limba română de Ioan Piuariu …
AM Minuț, I Lihaciu
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 91-136, 2014
112014
Morfosintaxa verbului în limba română veche
AM Minuț
92002
L'intonation du roumain au sein du projet AMPER
A Turculet, L Botosineanu, AM Minut, A Romano
Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 27, 269-274, 2003
52003
Recherches acoustiques sur quelques aspects régionaux de l'intonation du roumain littéraire
A TURCULET, L BOTOSINEANU, AM MINUT, A Romano
Géolinguistique (Grenoble), 281-303, 2005
42005
Un nou proiect de integrare în dialectologia romanică (AMPRom), în Ofelia ICHIM (coord.)
A TURCULEŢ, L BOTOŞINEANU, AM MINUŢ
Comunicare interculturală şi integrare europeană, 283-293, 2006
32006
Cercetări acustice asupra unor aspecte regionale ale intonaţiei, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I
A TURCULEŢ, L BOTOŞINEANU, AM MINUŢ
Cuza” din Iaşi” IIIe. Lingvistică 2003, 557-576, 2004
32004
Interjecţia în limba română (I)
AM Minuţ
Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Secţ. III …, 1997
31997
Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
AM Minuț
Diacronia 2017 (5), A66-A66, 2017
22017
Studiu asupra morfologiei din Ms. 45, in mvts. 1683–1686, p
AM Minuț
CXIII–CCIX, 2016
22016
Aspects de la variation diatopique de l’intonation au niveau de la langue roumaine standard
A Turculeț, L Botoșineanu, AM Minuț, IC Mladin
La variation diatopique de l’intonation dans le domaine roumain et roman, 21-27, 2008
22008
Formarea cuvintelor: teorie şi practică
P Zugun, AM Minuţ
Sedcom Libris, 2005
22005
Interjecţia în limba română (II)
A Minuţ
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, 0
2
De la AMPER la AMPRom. 2007
A Turculeţ, AM Minuţ
Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine …, 0
2
De la AMPER la AMPROM
A TURCULEŢ, AM MINUŢ
Rezultate şi perspective ale lingvisticii româneşti şi străine, trabajo …, 2007
12007
Aspecte controversate ale paronimiei
AM Minuț
Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe …, 2006
12006
Interjecția în limba română
AM Minuț
Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe …, 0
1*
EINIGE BEMERKUNGEN ZUR ETYMOLOGIE DES RUMÄNISCHEN WORTSCHATZES IN IOAN-PIUARIU MOLNARS DEUTSCH-WALACHISCHE SPRACHLEHRE (1788) UND WÖRTERBÜCHLEIN DEUTSCH UND WALACHISCHES (1822)
AM Minuț, I Lihaciu
Diversité et Identité Culturelle en Europe (DICE) 15 (2), 2018
2018
Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)
AM Minuț, I Lihaciu
Diacronia 2018 (7), A101-A101, 2018
2018
The influence of foreign patterns in the morphology section of Ioan Piuariu-Molnar's grammar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Vienna, 1788).
AM Minuţ, I Lihaciu
Diacronia, 2018
2018
DIACRONIA articol
AM Minuț, I Lihaciu
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20