Ana-Maria Minut
Ana-Maria Minut
Verified email at uaic.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Interpolarea ca strategie de traducere a Istoriei universale adecă de obște, care cuprinde în sine întîmplările veacurilor vechi, versiune în limba română de Ioan Piuariu Molnar
AM Minuț, I Lihaciu
Impulsul iluminismului în traduceri românești din secolul al XVIII-lea, 91-136, 2014
62014
Morfosintaxa verbului în limba română veche
AM Minuț
62002
L'intonation du roumain au sein du projet AMPER
A Turculet, L Botosineanu, AM Minut, A Romano
Istituto dell'atlante linguistico italiano, Torino 27, 269-274, 2003
42003
Un nou proiect de integrare în dialectologia romanică (AMPRom), în Ofelia ICHIM (coord.)
A TURCULEŢ, L BOTOŞINEANU, AM MINUŢ
Comunicare interculturală şi integrare europeană, 283-293, 2006
32006
Recherches acoustiques sur quelques aspects régionaux de l'intonation du roumain littéraire
A TURCULET, L BOTOSINEANU, AM MINUT, A Romano
Géolinguistique (Grenoble), 281-303, 2005
32005
Cercetări acustice asupra unor aspecte regionale ale intonaţiei, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I
A TURCULEŢ, L BOTOŞINEANU, AM MINUŢ
Cuza” din Iaşi” IIIe. Lingvistică 2003, 557-576, 2004
32004
Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
AM Minuț
Diacronia 2017 (5), A66-A66, 2017
22017
Studiu asupra morfologiei din Ms. 45, in mvts. 1683–1686, p
AM Minuț
CXIII–CCIX, 2016
22016
Interjecţia în limba română (I)
AM Minuţ
Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Secţ. III …, 1997
21997
Interjecţia în limba română (II)
A Minuţ
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, 0
2
De la AMPER la AMPRom. 2007
A Turculeţ, AM Minuţ
Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine …, 0
2
Vechiul testament-Septuaginta: versiunea lui Nicolae Spǎtarul Milescu (Ms. 45 de la Bibliotheca Filialei din Cluj a Academiei Române)
N Milescu, E Munteanu, AM Gînsac
Editura Universitătii" Alexandru Ioan Cuza", 2016
12016
De la AMPER la AMPROM
A TURCULEŢ, AM MINUŢ
Rezultate şi perspective ale lingvisticii româneşti şi străine, trabajo …, 2007
12007
Aspecte controversate ale paronimiei
AM Minuț
Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe …, 2006
12006
Formarea cuvintelor. Teorie şi practică
P Zugun, AM Minuț
12005
Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)
AM Minuț, I Lihaciu
Diacronia 2018 (7), A101-A101, 2018
2018
The influence of foreign patterns in the morphology section of Ioan Piuariu-Molnar’s grammar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Vienna, 1788)
AM Minuț, I Lihaciu
Diacronia 2018 (7), A101-A101, 2018
2018
DIACRONIA articol
AM Minuț, I Lihaciu
2018
Deutsch-Walachische Sprachlehre
Molnar, AM Minut, I Lihaciu
2018
Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
AM Minut
Diacronia, 1-13, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20