Guido Tournois
Guido Tournois
Vantage AI
Verifierad e-postadress på vantage-ai.com
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Online payload identification for quadruped robots
G Tournois, M Focchi, A Del Prete, R Orsolino, DG Caldwell, C Semini
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
72017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.