Följ
Tapan Nayak
Tapan Nayak
Principal, International School of Business & Research(ISBR) College, Bangalore, India
Verifierad e-postadress på isbr.in - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
A Mining Approach for Web Engineering In Respect Of Business Intelligence Application
PBLR Tapan Nayak
International Journal of Modern Engineering Research (IJMER) 3 (2), 721-724, 2013
3*2013
RedBox-A Data Mining Approach for Improving Business Intelligence
T Nayak
International Journal of Computer Science Trends and Technology (IJCST) 4, 2016
12016
A Business Intelligence Model- Enhancement of Quality Education System Using Data Mining Techniques
T Nayak
International Journal of Scientific & Engineering Research ISSN 2229-5518 8 …, 2017
2017
Reverse Engineering: Methodologies for Web Applications
DMH Tapan Nayak
International Journal of Software and Web Sciences (IJSWS) 12 (209), 39-44, 2012
2012
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4