Följ
Krister Johannesson
Krister Johannesson
Högskolan i Skövde, University of Skövde
Verifierad e-postadress på his.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Librarians’ Views of Academic Library Support for Scholarly Publishing: An Every-day Perspective
J Hansson, K Johannesson
The Journal of Academic Librarianship, 2013
512013
I främsta rummet: Planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus
K Johannesson
rapport nr.: Skrifter från Valfrid 40, 2009
122009
Högskolelärares uppfattning av informationskunnighet: en fenomenografisk studie
K Johannesson, O Pilerot
Svensk biblioteksforskning 12 (3-4), 21-47, 2000
52000
Akademiska bibliotekariers förhållningssätt till forskares publiceringsstrategier, med särskilt avseende på frågan om open access
K Johannesson, J Hansson
Viden i spil: Forskningsbibliotekers funktioner i forandring, 280-302, 2012
22012
I samma båt eller sida vid sida? En diskursanalys av högskolebibliotek i dagspressen
K Johannesson
Svensk Biblioteksforskning 15 (1), 59-87, 2005
22005
Biblioteksarkitektur idag: en komplex historia
K Johannesson
Tidskrift för dokumentation 59 (4), 121-132, 2004
22004
Assessment of Research and Collaboration 2013
N Holmgren, A Kazemi, A Persson, L Niklasson, M Pihlström, A Billing, ...
University of Skövde, 2013
2013
Vägen till biblioteket Sökvägar och besöksändamål hos facklitteraturanvändare vid Ulricehamns stadsbibliotek
K Johannesson
University of Borås/Swedish School of Library and, 1995
1995
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–8