Robert Wenglén
Robert Wenglén
Department of Business Administration, Lund University
Verifierad e-postadress på fek.lu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The charismatization of routines: Management of meaning and standardization in an educational organization
D Kärreman, M Alvesson, R Wenglén
Scandinavian journal of management 22 (4), 330-351, 2006
252006
The charismatization of routines: Management of meaning and standardization in an educational organization
D Kärreman, M Alvesson, R Wenglén
Scandinavian journal of management 22 (4), 330-351, 2006
252006
Fraan dum till klok? En studie av mellanchefers larande.
R Wenglén
232005
Lärande i organisationer. I M
T Huzzard, R Wenglén
Alvesson och S, 2007
142007
När ledarskapet krackelerar
M Alvesson, A Jonsson, S Sveningsson, R Wenglén
Studentlitteratur AB, 2015
102015
Lärande i organisationer
T Huzzard, R Wenglén
72007
Chefers arbete. I M. Alvesson & S. Sveningsson (Red.)
R Wenglén
Organisationer, ledning och processer, 391-410, 2007
62007
Den skickligt inkompetente chefen
R Wenglén, P Svensson
Sociologisk forskning 45 (1), 42-61, 2008
52008
Professionalism i välfärden-förutsättningar och tumregler
R Wenglén
KEFUs skriftserie 2013 (3), 2013
42013
Den skickligt inkompetente chefen/The skilled incompetent manager
R Wenglén, P Svensson
Sociologisk forskning, 42-61, 2008
42008
Den skickligt inkompetente chefen/The skilled incompetent manager
R Wenglén, P Svensson
Sociologisk forskning, 42-61, 2008
42008
Chefers arbete
R Wenglén
Studentlitteratur AB, 2007
32007
14 Managing profits and professionalism in the Swedish school system
R Wenglén
Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives, 209, 2016
12016
Organisatoriska förutsättningar i vården för svårt brännskadade
EDR Wenglén
Slutrapport, 2009
12009
Varieties of learning trajectories
R Wenglén, T Huzzard
International Conference on Organisational Learning, Knowledge and …, 2006
12006
Love it or leave it–Management learning and identity regulation
T Huzzard, R Wenglén
Organization, Knowledge and Learning Conference, 2005
12005
Hur skapas mer värde i det sociala arbetet med och för barn och unga?
R Wenglén
Regeringskansliet, 2017
2017
Professionellt skolledarskap
R Wenglén
Natur och kultur, 2016
2016
Leadership ideals and self-esteem in managerial identity work
R Wenglén, M Alvesson
Lund Institute of Economic Research, 2010
2010
Reflections in the forest-a critique of inductive approaches in executive education
R Wenglén
ISLC, 2010
2010
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20