Nina waaddegaard
Nina waaddegaard
Ph.D. studerende, Københavns Universitet
Verifierad e-postadress på ku.dk
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Undervisning og læring i STEM
JA Nielsen, NH Waaddegaard, J Dolin, J Bruun
Litteraturstudium til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi, 19-49, 2017
32017
Engineering i skolen-Syntese af en praksiskortlægning
J Sølberg, NH Waaddegaard
Naturfagenes evaluerings-og udviklingscenter (NEUC), 2018
22018
Innovation, Science og Inklusion 2015: Slutrapport af ISI 2015
J Sølberg, NH Waaddegaard, FL Hansen, O Trolle, DC Elmeskov, ...
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, 2015
12015
Skolebaseret Udviklingsprojekt i Naturfagene (SUN)
D Ågård, J Sølberg, K Nielsen, LB Krogh, N Waaddegaard, S Hoffmann
2017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4