Följ
Sirpa Lappalainen
Sirpa Lappalainen
Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki
Verifierad e-postadress på helsinki.fi
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Johdanto: mikä ihmeen etnografia?
S Lappalainen
Etnografia metodologiana: Lähtökohtana koulutuksen tutkimus, 9-14, 2007
455*2007
Etnografia metodologiana: lähtökohtana koulutuksen tutkimus
S Lappalainen, P Hynninen, T Kankkunen, E Lahelma, T Tolonen
Vastapaino, 2007
255*2007
Etnografia metodologiana: lähtökohtana koulutuksen tutkimus
S Lappalainen, P Hynninen, T Kankkunen, E Lahelma, T Tolonen
Vastapaino, 2007
255*2007
Havainnoinnista kirjoitukseksi
S Lappalainen
Etnografia metodologiana: Lähtökohtana koulutuksen tutkimus, 113-133, 2007
1402007
Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä
S Lappalainen
Helsingin yliopisto, 2006
1292006
Liberal multiculturalism and national pedagogy in a Finnish preschool context: inclusion or nation‐making?
S Lappalainen
Pedagogy, Culture & Society 14 (01), 99-112, 2006
842006
Rajamaalla: etnografinen tarina kenttätyöstä lasten parissa
S Lappalainen
Etnografia metodologiana: lähtökohtana koulutuksen tutkimus, 65-88, 2007
782007
Gendered divisions on classed routes to vocational education
S Lappalainen, R Mietola, E Lahelma
Gender and Education 25 (2), 189-205, 2013
712013
Educating worker-citizens: Visions and divisions in curriculum texts
U Isopahkala-Bouret, S Lappalainen, E Lahelma
Journal of Education and Work 27 (1), 92-109, 2014
692014
Yrittäjyyskasvatus hallintana
K Komulainen, S Keskitalo-Foley, M Korhonen, S Lappalainen
Vastapaino, 2010
612010
Yrittäjyyskasvatus hallintana
K Komulainen, S Keskitalo-Foley, M Korhonen, S Lappalainen
Vastapaino, 2010
612010
Making differences and reflecting on diversities: Embodied nationality among preschool children
S Lappalainen
International Journal of Inclusive Education 13 (1), 63-78, 2009
592009
Sinä vai te vai sekä että?: Puhuttelukäytännöt suomen kielessä
RHM Lappalainen
Saako sinutella vai täytyykö teititellä?: Tutkimuksia eurooppalaisten …, 2015
53*2015
Discussions that ‘tickle our brains’: Constructing interpretations through multiple ethnographic data-sets
E Lahelma, S Lappalainen, R Mietola, T Palmu
Ethnography and Education 9 (1), 51-65, 2014
512014
Too few men?: analysing the discussion on the need for more male teachers
E Lahelma, K Hakala, P Hynninen, S Lappalainen
Nordisk pedagogik 20 (3), 129-138, 2000
492000
Equality in the making? Roma and Traveller minority policies and basic education in three Nordic countries
J Helakorpi, S Lappalainen, R Mietola
Scandinavian Journal of Educational Research 64 (1), 52-69, 2020
462020
Hakemisen pakkoa, tiedonmuruja ja itseymmärrystä: nuorten koulutusvalinnat ja oppilaanohjaus
S Lappalainen, R Mietola, E Lahelma
Nuorisotutkimus 28 (1), 39-55, 2010
462010
Samalla viivalla
E Jalonen
432013
Mie vai mää, sinä vai te?: Virkailijoiden kielelliset valinnat itseen ja vastaanottajaan viitattaessa
RHM Lappalainen
Arjen asiointia: Keskusteluja Kelan tiskin äärellä, 241-284, 2006
402006
Subtle discourses on equality in the Finnish curricula of upper secondary education: reflections of the imagined society
S Lappalainen, E Lahelma
Journal of Curriculum Studies 48 (5), 650-670, 2016
392016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20