Prabhat Kumar Saraswat
Prabhat Kumar Saraswat
Co-Founder, Airwoot (www.airwoot.com)
Verifierad e-postadress på memeticlabs.com
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Task mapping and bandwidth reservation for mixed hard/soft fault-tolerant embedded systems
PK Saraswat, P Pop, J Madsen
2010 16th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium …, 2010
392010
Task migration for fault-tolerance in mixed-criticality embedded systems
PK Saraswat, P Pop, J Madsen
ACM SIGBED Review 6 (3), 1-5, 2009
392009
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2