Hao Lei
Hao Lei
Verifierad e-postadress på stu.xjtu.edu.cn
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Learning group-based dictionaries for discriminative image representation
H Lei, K Mei, N Zheng, P Dong, N Zhou, J Fan
Pattern Recognition 47 (2), 899-913, 2014
252014
Training inter-related classifiers for automatic image classification and annotation
P Dong, K Mei, N Zheng, H Lei, J Fan
Pattern Recognition 46 (5), 1382-1395, 2013
192013
Task-Driven Image Retrieval Using Geographic Information
P Dong, K Mei, J Zhang, H Lei, J Fan
International Conference on Multimedia Modeling, 214-226, 2014
2014
Constructing Hierarchical Visual Tree for Discriminative Image Representation and Classification
H Lei, N Zhou, K Mei, P Dong, J Fan
Pacific-Rim Conference on Multimedia, 637-648, 2013
2013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4