PerOla Öberg
PerOla Öberg
Professor in Political Science, Uppsala University
Verifierad e-postadress på statsvet.uu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Varieties of democracy: Interest groups and corporatist committees in Scandinavian policy making
PM Christiansen, AS Nørgaard, H Rommetvedt, T Svensson, G Thesen, ...
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 21 …, 2010
1852010
Disrupted exchange and declining corporatism: Government authority and interest group capability in Scandinavia
PO Öberg, T Svensson, PM Christiansen, AS Nørgaard, H Rommetvedt, ...
Government and Opposition 46 (3), 365-391, 2011
1712011
Avkorporativisering och lobbyism: konturerna till en ny politisk modell: en bok från PISA-projektet
J Hermansson, A Lund, T Svensson, PO Öberg
Fakta info direkt, 1999
1321999
Särintresse och allmänintresse: Korporatismens ansikten
PO Öberg
Acta: Uppsala Universitet :Almqvist och Wiksell, 1994
961994
Does administrative corporatism promote trust and deliberation?
PO Öberg
Governance 15 (4), 455-475, 2002
712002
Labour Market Organisations’ Participation in Swedish Public Policy–Making
T Svensson, PO Öberg
Scandinavian Political Studies 25 (4), 295-315, 2002
652002
Expert knowledge use and deliberation in local policy making
M Lundin, PO Öberg
Policy Sciences 47 (1), 25-49, 2014
612014
Civil society and deliberative democracy: Have voluntary organisations faded from national public politics?
PO Öberg, T Svensson
Scandinavian political studies 35 (3), 246-271, 2012
612012
Power, trust, and institutional constraints: Individual level evidence
S Oskarsson, T Svensson, PO Öberg
Rationality and Society 21 (2), 171-195, 2009
532009
Similarity vs. homogeneity: contextual effects in explaining trust
P Öberg, S Oskarsson, T Svensson
European Political Science Review 1 (1), 1-25, 2011
502011
Does power drive out trust? Relations between labour market actors in Sweden
PO ÖUberg, T Svensson
Political Studies 58 (1), 143-166, 2010
422010
Political power and policy design: why are policy alternatives constrained?
PO Öberg, M Lundin, J Thelander
Policy Studies Journal 43 (1), 93-114, 2015
352015
I väntan på solnedgången
PO Öberg, J Hermansson, PA Berg
Arbetslivsfondens tillkomst och verksamhet, en studie av makt och …, 1999
32*1999
Freezing deliberation through public expert advice
E Baekkeskov, PO Öberg
Journal of European Public Policy 24 (7), 1006-1026, 2017
312017
How are coordinated market economies coordinated? Evidence from Sweden
T Svensson, PO Öberg
West European Politics 28 (5), 1075-1100, 2005
312005
Vad blev det av den svenska korporativismen?
PO Hermansson, Jörgen, Svensson, Torsten, Öberg
Politica Tidsskrift for politisk videnskab 4, 1997
31*1997
Power, trust and deliberation in Swedish labour market politics
P Öberg, T Svensson
Economic and Industrial Democracy 23 (4), 451-490, 2002
262002
Interest organizations in the policy process
PO Öberg
The Oxford handbook of Swedish politics, 2016
222016
Learning from success: Are successful governments role models?
M Lundin, PO Öberg, C Josefsson
Public Administration 93 (3), 733-752, 2015
222015
Medborgarnas inflytande och särintressenas makt: Korporatism och lobbying i statsförvaltningen: Rapport till förvaltningspolitiska kommissionen
PO Öberg
Uppsala universitet, 1997
221997
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20