Ragnhild Camilla Schreiner
Ragnhild Camilla Schreiner
Postdoctoral Research Fellow, CReAM, Department of Economics, University College London
Verifierad e-postadress på ucl.ac.uk - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
NAV-reformen:«Færre i arbeid og lenger på trygd»
R Schreiner, S Markussen
Søkelys på arbeidslivet 29 (01-02), 151-162, 2012
15*2012
Can compulsory dialogues nudge sick-listed workers back to work?
S Markussen, K Røed, RC Schreiner
The Economic Journal 128 (610), 1276-1303, 2018
122018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2