Följ
Kristina Forsberg
Kristina Forsberg
Adj. Professor in Computer Science -Avionics Systems, Mälardalen University
Verifierad e-postadress på mdh.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Viscoelastic and histologic properties in scarred rabbit vocal folds after mesenchymal stem cell injection
S Hertegård, J Cedervall, B Svensson, K Forsberg, FHJ Maurer, ...
The Laryngoscope 116 (7), 1248-1254, 2006
1512006
On communication requirements for control-by-wire applications
R Johansson, P Johannessen, K Forsberg, H Sivencrona
International System Safety Conference, Ottawa, Ontario, Canada, 2003, 2003
212003
Design principles of fly-by-wire architectures.
KE Forsberg
102003
THRUST: a method for speeding up the creation of process-related deliverables
B Gallina, K Lundqvist, K Forsberg
2014 IEEE/AIAA 33rd Digital Avionics Systems Conference (DASC), 5D4-1-5D4-11, 2014
92014
An environment-driven ontological approach to requirements elicitation for safety-critical systems
J Zhou, K Hänninen, K Lundqvist, Y Lu, L Provenzano, K Forsberg
2015 IEEE 23rd International Requirements Engineering Conference (RE), 247-251, 2015
82015
Fault analysis of a distributed flight control system
K Forsberg, S Nadjm-Tehrani, J Torin
Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System …, 2005
72005
Elaboration of safety requirements
K Forsberg, EM Isaksson, B Gallina, K Lundqvist, A Penna
2013 IEEE/AIAA 32nd Digital Avionics Systems Conference (DASC), 7C2-1-7C2-9, 2013
52013
Demonstration of a formal method for incremental qualification of IMA systems
J Elmqvist, S Nadjm-Tehrani, K Forsberg, S Nordenbro
2008 IEEE/AIAA 27th Digital Avionics Systems Conference, 5. D. 3-1-5. D. 3-8, 2008
22008
Maintaining consistency among distributed control nodes
K Forsberg, S Nadjm-Tehrani, J Torin, R Johansson
The 23rd Digital Avionics Systems Conference (IEEE Cat. No. 04CH37576) 2, 6 …, 2004
22004
Methods for Enhancement of a Master of Engineering Programme
H Forsberg, K Lundqvist, K Forsberg
7: e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå …, 2019
2019
Hur kunskap om locus of control och samband med stress kan användas i hälsofrämjande arbete.: en litteraturstudie
K Forsberg
2014
Världshälsoorganisationens checklista i den perioperativa vården: Patientsäkerheten och perioperativa sjuksköterskors uppfattning
C Eriksson, K Forsberg
2013
An approach to allow safety requirements to be efficiently traced, allocated and validated
A Penna
2013
Självkänslans betydelse för elevers lärande
P Andersson, K Forsberg
2010
För biblioteket i tiden: En diskursanalytisk studie av föreställningar om biblioteket i texter producerade runt utmärkelsen" Årets bibliotek" 1986-2006
K Forsberg
2010
Upplevelsen av massage och dess påverkan på besvär hos patienter med bröstcancer
E Svensson, K Forsberg
2010
Kalla kriget, neutralitetspolitiken och försvarsplanering i Sverige och Norrbotten samt Victoriafortet: ett minne av Luleälvs försvarsbatteri
A Danielsson, K Forsberg
2009
Kartläggning av familjecentralen i Hageby: ur ett samverkansperspektiv
N Ekman, K Forsberg
2008
Skönhetens dimensioner: ur fem perspektiv
F Velic, E Catovic, N Ekman, K Forsberg, C Hellman
Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier, 2006
2006
Strategisk styrning i högkompetenta tjänsteföretag: samband mellan styrning och prestationer
K Forsberg, A Simons
2006
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20