Maria Oskarson
Maria Oskarson
Department of Political Science, University of Gothenburg, Sweden
Verified email at pol.gu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Social structure and party choice
M Oskarson
na, 2005
1282005
Kvinnor som väljare och valda: om betydelsen av kön i svensk politik
M Oskarson, L Wängnerud
Studentlitteratur, 1995
941995
Klassrostning i Sverige: Rationalitet, lojalitet eller bara slentrian.
M Oskarson
901996
Room for realignment: The working-class sympathy for Sweden Democrats
M Oskarson, M Demker
Government and Opposition 50 (4), 629-651, 2015
642015
Social risk, policy dissatisfaction, and political alienation
M Oskarson
The political sociology of the welfare state, 117-148, 2007
392007
Class and ideological orientations revisited: an exploration of class‐based mechanisms
M Bengtsson, T Berglund, M Oskarson
The British journal of sociology 64 (4), 691-716, 2013
382013
Another kind of class voting: The working-class sympathy for Sweden Democrats
M Oskarson, M Demker
Class politics and the radical right, 191-207, 2012
272012
Gender gaps in Nordic voting behaviour
M Oskarson
Women in Nordic Politics, 59-81, 1995
261995
En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik
M Oskarson, M Bengtsson, T Berglund
Liber, 2010
252010
Sprickor i fasaden
U Andersson, A Carlander, E Lindgren, M Oskarson
Andersson, A. Carlander, E. Lindgren & M. Oskarson (red.) Sprickor i fasaden …, 2018
222018
Kvinnor, män och kärnkraft
M Oskarson
Statens kärnbränslenämnd (SKN), 1991
191991
Larmar och gör sig till
U Andersson, J Ohlsson, H Oscarsson, M Oskarson
Larmar och gör sig till. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet, 2017
152017
The arguments
M Oskarson, K Ringdal
To Join or Not to Join, 1998
151998
Lycksalighetens ö
S Holmberg, L Weibull, H Oscarsson, B Rothstein, M Bauhr, YN Bretzer, ...
Göteborg, 2011
132011
Skeptiska kvinnor-Entusiastiska män
M Oskarsson
i I Gilljam, M & Holmberg, S (red) Ett knappt ja till EU. Stockholm …, 1996
121996
Väljarnas vågskålar
M Oskarson
Ett knappt ja till EU. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 1996
121996
Den nationella SOM-undersökningen 2014 [The National SOM Survey 2014]
F Vernersdotter, A Bergström, B Johansson, H Oscarsson, M Oskarson
Fragment, 563-588, 2015
112015
Fragment
A Bergström, B Johansson, H Oscarsson, M Oskarson, H Oscarsson
I Bergström, Annika, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson, red …, 2015
112015
Nyhetskonsumtionens mekanismer
J Ohlsson
Fragment, 435-450, 2015
112015
Opinionsbildning som dragkamp: företaget Sverige möter den svenska välfärdsstaten
S Kumlin, M Oskarson
Kapitel i denna volym, 2000
112000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20