Maria Oskarson
Maria Oskarson
Department of Political Science, University of Gothenburg, Sweden
Verifierad e-postadress på pol.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Social structure and party choice
M Oskarson
na, 2005
1152005
Klassrostning i Sverige: Rationalitet, lojalitet eller bara slentrian.
M Oskarson
941996
Kvinnor som väljare och valda: om betydelsen av kön i svensk politik
M Oskarson, L Wängnerud
Studentlitteratur, 1995
891995
Room for realignment: The working-class sympathy for Sweden Democrats
M Oskarson, M Demker
Government and Opposition 50 (4), 629-651, 2015
382015
Social risk, policy dissatisfaction, and political alienation
M Oskarson
The political sociology of the welfare state, 117-148, 2007
362007
Class and ideological orientations revisited: an exploration of class‐based mechanisms
M Bengtsson, T Berglund, M Oskarson
The British journal of sociology 64 (4), 691-716, 2013
282013
Gender gaps in Nordic voting behaviour
M Oskarson
Women in Nordic Politics, 59-81, 1995
251995
En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik
M Oskarson, M Bengtsson, T Berglund
Liber, 2010
242010
Another kind of class voting: The working-class sympathy for Sweden Democrats
M Oskarson, M Demker
Class politics and the radical right, 191-207, 2012
232012
Kvinnor, män och kärnkraft
M Oskarson
Statens kärnbränslenämnd (SKN), 1991
171991
The arguments
M Oskarson, K Ringdal
To Join or Not to Join, 1998
161998
Skeptiska kvinnor-Entusiastiska män
M Oskarsson
i I Gilljam, M & Holmberg, S (red) Ett knappt ja till EU. Stockholm …, 1996
131996
Folkomröstningsundersökningen 1980: teknisk rapport
S Holmberg, H Nordlöf, M Gilljam
Statistiska centralbyrån, 1988
131988
Sprickor i fasaden
U Andersson, A Carlander, E Lindgren, M Oskarson
Andersson, A. Carlander, E. Lindgren & M. Oskarson (red.) Sprickor i fasaden …, 2018
122018
Social rörlighet och klassidentifikation
M Bengtsson, T Berglund
i Maria oskarson m fl (red) En fråga om klass: Levnadsförhållanden, livsstil …, 2010
122010
Opinionsbildning som dragkamp: företaget Sverige möter den svenska välfärdsstaten
S Kumlin, M Oskarson
Kapitel i denna volym, 2000
122000
Klassröstning på reträtt
M Oskarson, M Gilljam, S Holmberg
I Gilljam, M.-Holmberg, S. Rött blått grönt. Stockholm: Bonniers, 1990
111990
Nyhetskonsumtionens mekanismer
J Ohlsson
Fragment, 435-450, 2015
102015
De sociala klassernas skilda världar
M OskarsOn
SOM-institutet, 2008
102008
Väljarnas vågskålar
M Oskarson
Ett knappt ja till EU. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 1996
101996
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20