Follow
Bogna Pilarczyk
Title
Cited by
Cited by
Year
Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych
B Pilarczyk, M Sławińska, H Mruk
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001
1272001
Podstawy marketingu
H Mruk, B Pilarczyk, H Szulce
Wydaw. AE, 1994
1041994
Marketing ekologicznych produktów żywnościowych
B Pilarczyk, R Nestorowicz
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
1022010
Kompendium wiedzy o marketingu
B Pilarczyk, H Mruk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
972007
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym
M Michalik, H Mruk, B Pilarczyk
Wolters Kluwer, 2011
722011
Marketing: uwarunkowania i instrumenty
H Mruk, B Pilarczyk, H Szulce
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
532007
Innowacje w komunikacji marketingowej
B Pilarczyk
Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 271-286, 2011
512011
Badania marketingowe na rynku business-to-business
A Kaniewska-SÄ, G LeszczyĹ, B Pilarczyk
Oficyna Ekonomiczna. OddziaĹ ‚Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
332006
Marketing: koncepcje-strategie-trendy
H Mruk, B Pilarczyk, M Sławińska
Wydawnictwo UEP, 2015
312015
Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”
R Nestorowicz, B Pilarczyk, E Jerzyk, A Rogala, D Disterheft
Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016
232016
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym
H Mruk, B Pilarczyk, H Mruk, M Michalik
ABC a Wolters Kluwer business, 2014
152014
Marketing ekologicznych produktow zywnosciowych
B Pilarczyk, R Nesterowcz
Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
142010
Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w: Komunikowanie się w marketingu, red
B Pilarczyk
H. Mruk, PWE, Warszawa, 17, 2004
142004
Komunikacja marketingowa jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku
B Pilarczyk
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 117-126, 2010
122010
Komunikacja jako element marketingu
B Pilarczyk
w:) H. Mruk (red.), Komunikowanie się w biznesie, Poznań: Wydawnictwo …, 2002
112002
Podstawy marketingu
B Pilarczyk, H Mruk, B Sojkin, H Szulce
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 349, 1999
111999
Negative effects of personalization in direct marketing
A Kaniewska-Sejba, B Pilarczyk
International Journal of Arts & Sciences 7 (2), 89, 2014
92014
Wyzwania wobec komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce-w świetle badań konsumentów
R Nestorowicz, B Pilarczyk
Marketing i Rynek, 583-589, 2014
82014
Reklama jako narzędzie komunikacji masowej
B Pilarczyk
Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warsaw, 2004
82004
i Sławińska, M.(2015)
H Mruk, B Pilarczyk
Marketing. Koncepcje–Strategie–Trendy. Poznań: Wyd. Uniwersytetu …, 0
8
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20