Följ
Ulrika Gunnarsson-Östling
Ulrika Gunnarsson-Östling
Reseracher, KTH - Royal Institute of Technology, Department of Sustainable development
Verifierad e-postadress på kth.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Climate change scenarios and citizen-participation: Mitigation and adaptation perspectives in constructing sustainable futures
K Larsen, U Gunnarsson-Östling
Habitat International 33 (3), 260-266, 2009
1742009
Policy instruments towards a sustainable waste management
G Finnveden, T Ekvall, Y Arushanyan, M Bisaillon, G Henriksson, ...
Sustainability 5 (3), 841-881, 2013
872013
Scenarios for sustainable futures beyond GDP growth 2050
Å Svenfelt, EC Alfredsson, K Bradley, E Fauré, G Finnveden, P Fuehrer, ...
Futures 111, 1-14, 2019
862019
Environmental scenarios and local-global level of community engagement: Environmental justice, jams, institutions and innovation
K Larsen, U Gunnarsson-Östling, E Westholm
Futures 43 (4), 413-423, 2011
532011
Exploring environmental justice in Sweden: How to improve planning for environmental sustainability and social equity in an “eco-friendly” context
K Bradley, U Gunnarsson-Östling, K Isaksson
Projections 8, 68-81, 2008
472008
The (un) sustainability of imagined future information societies
D Pargman, E Eriksson, M Höjer, UG Östling, LA Borges
Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2017
432017
Gender in futures: A study of gender and feminist papers published in Futures, 1969–2009
U Gunnarsson-Östling
Futures 43 (9), 1029-1039, 2011
422011
Scenario planning for sustainability in Stockholm, Sweden: environmental justice considerations
U Gunnarsson‐Östling, M Höjer
International journal of urban and regional research 35 (5), 1048-1067, 2011
412011
Socioekologisk stadsutveckling-begrepp och lokal praktik
M Tunström, U Gunnarsson Östling, K Bradley
Arkitektur förlag, 2015
292015
Strategic municipal energy planning in Sweden–Examining current energy planning practice and its influence on comprehensive planning
V Wretling, U Gunnarsson-Östling, C Hörnberg, B Balfors
Energy Policy 113, 688-700, 2018
282018
Four low-carbon futures for a Swedish society beyond GDP growth
E Fauré, G Finnveden, U Gunnarsson-Östling
Journal of Cleaner Production 236, 117595, 2019
212019
Sustainability discourses and justice: Towards social-ecological justice
U Gunnarsson-Östling, Å Svenfelt
The Routledge handbook of environmental justice, 160-171, 2017
202017
Framtider bortom BNP-tillväxt: slutrapport från forskningsprogrammet" Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande"
P Hagbert, G Finnveden, P Fuehrer, Å Svenfelt, E Alfredsson, Å Aretun, ...
KTH Royal Institute of Technology, 2018
192018
Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering: Slutrapport från forskningsprogrammet SPEAK
B Balfors, H Antonson, C Faith-Ell, G Finnveden, U Gunnarsson-Östling, ...
182018
Participatory methods for creating feminist futures
U Gunnarsson-Östling, Å Svenfelt, M Höjer
Futures 44 (10), 914-922, 2012
182012
Experiences of the development and use of scenarios for evaluating Swedish environmental quality objectives
M Höjer, KH Dreborg, R Engström, U Gunnarsson-Östling, Å Svenfelt
Futures 43 (4), 498-512, 2011
162011
Sustainable development goals for cities
G Finnveden, U Gunnarsson-Östling
Urban Transitions Pathways Symposium, 2017
142017
Using the Concept of Sustainability: Interpretations in Academia, Policy, and Planning
U Gunnarsson-Östling, KE Björnberg, G Finnveden
Sustainable Stockholm, 51-70, 2013
142013
Just sustainable futures: gender and environmental justice considerations in planning
U Gunnarsson-Östling
KTH Royal Institute of Technology, 2011
142011
Challenges and opportunities in early stage planning of transport infrastructure projects: environmental aspects in the strategic choice of measures approach
S Eckersten, B Balfors, U Gunnarsson-Östling
Sustainability 13 (3), 1295, 2021
132021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20