Följ
Adele M. Hedrick
Adele M. Hedrick
Verifierad e-postadress på uoit.net - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Authoring relational queries on the mobile devices
A Hedrick, KQ Pu
Procedia Computer Science 10, 752-757, 2012
22012
Hierarchical temporal mobility analysis with semantic labeling
A Hedrick, KQ Pu, Y Zhu
2016 International Conference on Computational Science and Computational …, 2016
12016
Modeling Transition and Mobility Patterns
A Hedrick, Y Zhu, K Pu
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 528-537, 2017
2017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3