Joanna Stojak
Joanna Stojak
Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences
Verified email at ibs.bialowieza.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Post‐glacial colonization of eastern Europe from the Carpathian refugium: evidence from mitochondrial DNA of the common vole Microtus arvalis
J Stojak, AD McDevitt, JS Herman, JB Searle, JM Wójcik
Biological Journal of the Linnean Society, 2015
302015
Zastosowanie metod molekularnych w identyfikacji gatunku, wieku i płci owadów użytecznych w entomologii sądowej
J Stojak
Problemy Kryminalistyki, 2014
12014
Post-glacial colonization of eastern Europe by small mammals that survived in the Carpathian refugium: evidence from mitochondrial DNA of the common vole
J Stojak, AD McDevitt, JS Herman, JB Searle, JM Wojcik
Biological Journal of The Linnean Society, 2015
2015
Bogactwo Podlasia
S Joanna
Sprawy Nauki 196 (wydanie elektroniczne), 2015
2015
E-przyrodnik: bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia
J Stojak
Wszechświat 10 (115), 2014
2014
Koncepcja refugiów glacjalnych w Europie
J Stojak
Wszechświat 10 (115), 2014
2014
Nauka idzie w las!
S Joanna
Biologia w Szkole 1, 32-33, 2014
2014
Nauka idzie w las!
S Joanna
Biologia w Szkole 1, 32-33, 2014
2014
Co z tym biogazem?
S Joanna
Biologia w Szkole 1, 19-20., 2014
2014
Informatyka w służbie biologii
S Joanna
Biologia w Szkole 2, 15-17, 2014
2014
Wiele twarzy biotechnologii
S Joanna
Biologia w Szkole 4, 4-7, 2014
2014
E-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołu dużych ssaków leśnych południowego Podlasia
S Joanna
Wszechświat 116, 327-329, 2014
2014
Koncepcja refugiów glacjalnych w Europie
S Joanna
Wszechświat 116, 272-275, 2014
2014
Po nitce do kłębka, czyli owadzie odnóża w służbie nauki.
S Joanna
[W:] O dydaktyce szkoły wyższej zdaniem biologa i pedagoga. Red. L …, 2014
2014
Filogeografia ssaków w europie-koncepcja badań i wybrane zagadnienia
J Stojak
Kosmos 63 (1), 77-85, 2014
2014
Barkoding DNA – ideał czy idea?
S Joanna
Biologia w Szkole 1, 13-16, 2013
2013
Biologia w sądzie.
S Joanna
Biologia w Szkole 2, 12-15, 2013
2013
Ze szczepionką za pan brat
S Joanna
Biologia w Szkole 3, 4-6, 2013
2013
Powrót do przeszłości. Część 1.
S Joanna
Biologia w Szkole 4, 4-7, 2013
2013
Powrót do przeszłości. Część 2.
S Joanna
Biologia w Szkole 6, 4-5, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20