Mats Alvesson
Mats Alvesson
professor i företagsekonomi, Lunds Universitet
Verifierad e-postadress på fek.lu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Reflexive methodology: new vistas for qualitative research , by Mats Alvesson and Kaj Sköldberg
P Larsson
Routledge 12 (1), 89-91, 2010
92292010
Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
M Alvesson, K Sköldberg
Studentlitteratur, 2008
75252008
Understanding organizational culture
M Alvesson
Sage, 2012
35972012
Identity regulation as organizational control: Producing the appropriate individual
M Alvesson, H Willmott
Journal of management studies 39 (5), 619-644, 2002
29962002
Doing critical management research
M Alvesson, S Deetz
Sage, 2000
27642000
Varieties of discourse: On the study of organizations through discourse analysis
M Alvesson, D Karreman
Human relations 53 (9), 1125-1149, 2000
23722000
Making sense of management: A critical introduction
M Alvesson, H Willmott
Sage, 2012
19282012
Beyond neopositivists, romantics, and localists: A reflexive approach to interviews in organizational research
M Alvesson
Academy of management review 28 (1), 13-33, 2003
19122003
Managing managerial identities: Organizational fragmentation, discourse and identity struggle
S Sveningsson, M Alvesson
Human relations 56 (10), 1163-1193, 2003
17932003
Understanding gender and organizations
M Alvesson, YD Billing
Sage, 2009
16902009
Critical Management Studies, 4 vols
M Alvesson, H Willmott
London, CA: Sage, 2011
15382011
Knowledge work and knowledge-intensive firms
M Alvesson
OUP Oxford, 2004
14942004
Generating research questions through problematization
M Alvesson, J Sandberg
Academy of management review 36 (2), 247-271, 2011
13622011
1.7 critical theory and postmodernism approaches to organizational studies
M Alvesson, S Deetz
The Sage Handbook of Organization Studies, Sage Publications, 255-283, 2006
13422006
Knowledge work: Ambiguity, image and identity
M Alvesson
Human relations 54 (7), 863-886, 2001
13232001
Organizations as rhetoric: Knowledge‐intensive firms and the struggle with ambiguity
M Alvesson
Journal of Management studies 30 (6), 997-1015, 1993
12311993
Identity matters: Reflections on the construction of identity scholarship in organization studies
M Alvesson, K Lee Ashcraft, R Thomas
Organization 15 (1), 5-28, 2008
12112008
On the idea of emancipation in management and organization studies
M Alvesson, H Willmott
Academy of management review 17 (3), 432-464, 1992
11301992
Social indentity and the problem of loyalty in knowledge‐intensive companies
M Alvesson
Journal of management studies 37 (8), 1101-1124, 2000
10962000
Constructing mystery: Empirical matters in theory development
M Alvesson, D Kärreman
Academy of management review 32 (4), 1265-1281, 2007
10792007
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20