Följ
Vishnu Manasa Devagiri
Vishnu Manasa Devagiri
Verifierad e-postadress på bth.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Bipartite split-merge evolutionary clustering
V Boeva, M Angelova, VM Devagiri, E Tsiporkova
International conference on agents and artificial intelligence, 204-223, 2019
62019
A Multi-view Clustering Approach for Analysis of Streaming Data
VM Devagiri, V Boeva, S Abghari
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2021
32021
Split-merge evolutionary clustering for multi-view streaming data
VM Devagiri, V Boeva, E Tsiporkova
Procedia Computer Science 176, 460-469, 2020
32020
An Expertise Recommender SystemBased on Data from an Institutional Repository (DiVA)
M Angelova, D Vishnu Manasa, V Boeva, P Linde, N Lavesson
22nd edition of the International Conference on ELectronic PUBlishing …, 2018
32018
Splicing forgery detection and the impact of image resolution
VM Devagiri, A Cheddad
2017 9th International Conference on Electronics, Computers and Artificial …, 2017
32017
Multi-view data analysis techniques for monitoring smart building systems
VM Devagiri, V Boeva, S Abghari, F Basiri, N Lavesson
Sensors 21 (20), 6775, 2021
12021
Patient Profiling Using Evolutionary Clustering
V Boeva, M Angelova, VM Devagiri, E Tsiporkova
womENcourage, 2019
12019
A Graph-Based Multi-view Clustering Approach for Continuous Pattern Mining
C Åleskog, VM Devagiri, V Boeva
Recent Advancements in Multi-View Data Analytics, 201-237, 2022
2022
Clustering Techniques for Mining and Analysis of Evolving Data
VM Devagiri
Blekinge Tekniska Högskola, 2021
2021
A Split-Merge Framework for Evolutionary Clustering
V Boeva, M Angelova, VM Devagiri, E Tsiporkova
SAIS, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–10