Kristina Lilja
Kristina Lilja
Senior lecturer
Verified email at ekhist.uu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
The deposit market revolution in Sweden
K Lilja
The Swedish Financial Revolution, 41-63, 2010
272010
Marknad och hushåll
K Lilja
Uppsala Studies in Economic History 71, 1820-1910, 2004
262004
Marknad och hushåll: Sparande och krediter i Falun 1820-1910 utifrån ett livscykelperspektiv
K Lilja
Acta Universitatis Upsaliensis, 2004
252004
Utav omsorg och eftertanke: en undersökning av Falu stads sparbanks sparare 1830-1914
K Lilja
Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet, 2000
172000
To navigate the family economy over a lifetime: life-cycle squeezes in pre-industrial Swedish towns
K Lilja, D Bäcklund
European Review of Economic History 17 (2), 171-189, 2013
112013
To depend on one's children or to depend on oneself: savings for old-age and children's impact on wealth
K Lilja, D Bäcklund
The History of the Family 18 (4), 510-532, 2013
92013
Auktionshandeln i stad och på landsbygd: Varucirkulationen i Enköping med omnejd under 1700-och 1800-talet
K Lilja, S Murhem, G Ulväng
Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 2007
72007
Savings banks and working-class saving during the Swedish industrialisation
K Lilja, D Bäcklund
Financial History Review 23 (1), 111, 2016
52016
Variation och förnyelse. Arbetarsparande i Sverige 1870–1914
D Bäcklund, K Lilja
Historisk tidskrift 134 (4), 2-33, 2014
52014
The indispensable market: auctions in Sweden in the eighteenth and nineteenth centuries
K Lilja, S Murhem, G Ulväng
Fashioning Old and New. Changing Consumer Patterns in Europe (1650-1900 …, 2009
52009
Strategier för krediter.
P Jonsson, K Lilja
Historisk tidskrift 135 (3), 2015
42015
Den glömda konsumtionen: auktionshandel i Sverige under 1700-och 1800-talen
G Ulväng, S Murhem, K Lilja
Gidlunds förlag, 2013
42013
Säljarna och köparna
G Ulväng, K Lilja
Gidlunds förlag, 2013
32013
Tables and Chairs under the Hammer: Second-Hand Consumption of Furniture in the Eighteenth and Nineteenth Centuries in Sweden
S Murhem, G Ulväng, K Lilja
Modernity and the Second-Hand Trade, 196-219, 2010
32010
Att förlita sig på barnen eller själv hantera försörjningsbehovet. Sparbeteenden inför ålderdomen under 1800-och tidigt 1900-tal
D Bäcklund, K Lilja
Historisk tidskrift 129 (2), 2-35, 2009
32009
Auktioner etableras och sprids
S Murhem, G Ulväng, K Lilja
Gidlunds förlag, 2013
22013
The savings banks and the financial revolution. Deposit and lending strategies of the Swedish savings banks, c1860–1920
L Fälting, K Lilja, T Petersson
European Business History Association, 2007
22007
Inadequate supply and increasing demand for textiles and clothing: second‐hand trade at auctions as an alternative source of consumer goods in Sweden, 1830–1900
K Lilja, P Jonsson
The Economic History Review 73 (1), 78-105, 2020
12020
Second-hand clothes and textiles as a store of value and medium of exchange in Vasteras 1830-1900
P Jonsson, K Lilja
Historisk tidskrift 135 (3), 465-500, 2015
12015
Utgångpunkter, frågor och avgränsningar
G Ulväng, K Lilja, S Murhem
Gidlunds förlag, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20