Erik Buchanan
Erik Buchanan
UC San Diego, LinkedIn, Google
Verifierad e-postadress på eng.ucsd.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Return-oriented programming: Systems, languages, and applications
R Roemer, E Buchanan, H Shacham, S Savage
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 15 (1), 1-34, 2012
4532012
When good instructions go bad: Generalizing return-oriented programming to RISC
E Buchanan, R Roemer, H Shacham, S Savage
Proceedings of the 15th ACM conference on Computer and communications …, 2008
4412008
Return-oriented programming: Exploitation without code injection
E Buchanan, R Roemer, S Savage, H Shacham
Black Hat 8, 2008
562008
Return-oriented programming: Exploits without code injection
H Shacham, E Buchanan, R Roemer, S Savage
Black Hat USA Briefings (August 2008), 2008
152008
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4