Follow
Nicklas Guldåker
Nicklas Guldåker
Associate professor in Human geography, Lund University. CenCIP.
Verified email at keg.lu.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Krishantering, hushåll och stormen Gudrun: att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter
N Guldåker
Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar 185, 2009
512009
Spatio-temporal patterns of intentional fires, social stress and socio-economic determinants: A case study of Malmö, Sweden
N Guldåker, PO Hallin
Fire Safety Journal 70, 71-80, 2014
462014
Kommunal sårbarhetsanalys
PO Hallin, J Nilsson, N Olofsson
Krisberedskapsmyndigheten, 2004
392004
Critical infrastructure, geographical information science and risk governance: A systematic cross-field review
B Arvidsson, J Johansson, N Guldåker
Reliability Engineering & System Safety 213, 107741, 2021
192021
Att laga revor i samhällsväven: om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden
R Ek, M Gerell, N Guldåker, PO Hallin, M Herbert, ...
Malmö University Publications in Urban Studies 18, 186, 2014
172014
Stadens bränder. D. 1, Anlagda bränder och Malmös sociala geografi
N Guldåker, PO Hallin
Malmö University Publications in Urban Studies, 2013
162013
Preventing and preparing for disasters–the role of a Swedish local emergent citizen group
N Guldåker, K Eriksson, TN Kristofersson
International Journal of Mass Emergencies & Disasters 33 (3), 360-387, 2015
102015
Stadens bränder
N Guldåker, PO Hallin
Del 1: Anlagda brander och Malmös sociala geografi, 2013
82013
ORSA: områdesbaserad risk-och sårbarhetsanalys
K Blom, N Guldåker, PO Hallin
Länsstyrelsen i Skåne, 2013
82013
Hushålls hantering av stormen gudrun
N Guldåker
Katastrofriskreducering: Perspektiv, praktik, potential, 191-220, 2016
62016
Geovisualization and geographical analysis for fire prevention
N Guldåker
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (6), 2020
52020
Social stress och sociala risker i två städer–ett analysexempel
N Guldåker, M Tykesson
Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i …, 2014
52014
Livsvillkor och strategisk lägesbild
N Guldåker, H Per-Olof
Malmö University Publications in Urban Studies 26, 181-188, 2020
42020
Analys av geografiska data
P Pilesjö, L Eklundh, F Lindberg, K Larsson, N Guldåker
Geografisk informationsbehandling Teori, metoder och tillämpningar 7, 215-272, 2020
42020
Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker
N Guldåker, J Johansson, B Arvidsson, L Svegrup
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2019
42019
Att skydda samhällsviktig verksamhet
B Arvidsson, A Cedergren, J Falkheimer, N Guldåker, H Hassel, ...
CenCIP Professional Papers 1, 1-6, 2016
42016
Swedish conditions? Characteristics of locations the Swedish police label as vulnerable
M Gerell, M Puur, N Guldåker
Nordic Journal of Urban Studies, 2022
32022
Crime prevention based on the strategic mapping of living conditions
N Guldåker, PO Hallin, K Nilvall, M Gerell
ISPRS International Journal of Geo-Information 10 (11), 2021
32021
Urban Decision-making and Expert Integration
J Ddamba Kibuuka, Y Dittrich, M Rasmusson, PO Hallin, N Guldåker, ...
UrbanData2Decide, 2015
32015
Residential Fires in Metropolitan Areas: Living Conditions and Fire Prevention
N Guldåker, PO Hallin, MT Klubien, J Nilsson
Residential Fire Safety: An Interdisciplinary Approach, 307-326, 2022
22022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20