Följ
Louise Limberg
Louise Limberg
Swedish School of Library and Information Science, University of Borås, Sweden
Verifierad e-postadress på hb.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Three theoretical perspectives on information literacy
L Limberg, O Sundin, S Talja
Human IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science 11 (2), 2012
3052012
Experiencing information seeking and learning A study of the interaction between two phenomena: summary
L Limberg
Svensk biblioteksforskning 1, 5-23, 1998
2761998
Experiencing information seeking and learning A study of the interaction between two phenomena: summary
L Limberg
Svensk biblioteksforskning 1, 5-23, 1998
2761998
Teaching information seeking: relating information literacy education to theories of information behaviour.
L Limberg, O Sundin
Information Research: an international electronic journal 12 (1), n1, 2006
2042006
Phenomenography: a relational approach to research on information needs, seeking and use
L Limberg
New Review of Information Behaviour Research 1, 51-67, 2000
1652000
Phenomenography
L Limberg
Medford, NJ: Information Today, 2005
1542005
Three conceptions of information seeking and use
L Limberg
Exploring the contexts of information behaviour, 116-135, 1999
1371999
Three conceptions of information seeking and use
L Limberg
Exploring the contexts of information behaviour, 116-135, 1999
1371999
What matters? Shaping meaningful learning through teaching information literacy
L Limberg, M Alexandersson, A Lantz-Andersson, L Folkesson
Walter de Gruyter GmbH & Co. KG 58 (2), 82-91, 2008
1342008
Information sharing as a means to reach collective understanding: A study of design scholars' information practices
O Pilerot, L Limberg
Journal of documentation 67 (2), 312-333, 2011
1282011
Constructing meaning through information artefacts
M Alexandersson, L Limberg
The New Review of Information Behaviour Research 4 (1), 17-30, 2003
1202003
Debating credibility: the shaping of information literacies in upper secondary school
H Francke, O Sundin, L Limberg
Journal of Documentation 67 (4), 675-694, 2011
1132011
Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande
L Limberg
Borås: Valfrid, 1998
1121998
Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek
M Alexandersson, L Limberg, A Lantz-Andersson, M Kylemark
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007
1032007
Undervisning i informationssökning
L Limberg, L Folkesson
Borås: Valfrid, 2006
982006
Informationssökning och lärande
L Limberg, F Hultgren, B Jarneving
En forskningsöversikt, 2002
952002
Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt
L Limberg
Stockholm: Skolverket, 2002
942002
Is there a relationship between information seeking and learning outcomes
L Limberg
Information literacy around the world: advances in programs and research …, 2000
782000
Changing conditions for information use and learning in Swedish schools: A synthesis of research
M Alexandersson, L Limberg
Human IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science 11 (2), 2012
652012
The school library as a space for learning
L Limberg, M Alexandersson
School Libraries Worldwide 9 (1), 1-15, 2003
612003
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20