Ashley Suh
Ashley Suh
PhD Student, Tufts University
Verifierad e-postadress på tufts.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Persistent homology guided force-directed graph layouts
A Suh, M Hajij, B Wang, C Scheidegger, P Rosen
IEEE transactions on visualization and computer graphics 26 (1), 697-707, 2019
42019
TopoLines: Topological Smoothing for Line Charts
P Rosen, A Suh, C Salgado, M Hajij
arXiv preprint arXiv:1906.09457, 2019
22019
Driving interactive graph exploration using 0-dimensional persistent homology features
A Suh, M Hajij, B Wang, C Scheidegger, P Rosen
arXiv preprint arXiv:1712.05548, 2017
12017
The Effect of Graph Layout on the Perception of Graph Properties.
E Kypridemou, M Zito, M Bertamini
EuroVis (Short Papers), 1-5, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4