Följ
Roger Marjavaara
Roger Marjavaara
Associate Professor, Department of Geography, Umeå University, Sweden
Verifierad e-postadress på umu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Second home tourism: The root to displacement in Sweden?
R Marjavaara
Kulturgeografi, 2008
1502008
The displacement myth: Second home tourism in the Stockholm Archipelago
R Marjavaara
Tourism Geographies 9 (3), 296-317, 2007
1382007
Mapping an invisible population: the uneven geography of second-home tourism
A Back, R Marjavaara
Tourism Geographies 19 (4), 1-17, 2017
1052017
From second home to primary residence: migration towards recreational properties in Sweden 1991–2005
DK Müller, R Marjavaara
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 103 (1), 53-68, 2011
962011
The development of second homes' assessed property values in Sweden 1991–2001
R Marjavaara, DK Müller
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 7 (3), 202-222, 2007
862007
Route to destruction?: second home tourism in small island communities
R Marjavaara
Island studies journal 2 (1), 27-46, 2007
772007
Does second‐home ownership trigger migration in later life?
R Marjavaara, E Lundholm
Population, Space and Place 22 (3), 228-240, 2016
472016
Second home ownership: a blessing for all?
L Lundmark, R Marjavaara
Scandinavian journal of hospitality and tourism 13 (4), 281-298, 2013
412013
Second home localizations in the Swedish mountain range.
L Lundmark, R Marjavaara
Tourism (13327461) 53 (1), 2005
412005
The Seasonal Buzz: Knowledge Transfer in a Temporary Setting
L Robertsson, R Marjavaara
Tourism planning and development 12 (3), 251-265, 2015
382015
The final trip: Post-mortal mobility in Sweden
R Marjavaara
Mortality 17 (3), 256-275, 2012
382012
The local non-locals: Second home owners associational engagement in Sweden
U Nordin, R Marjavaara
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 60 (3), 293-305, 2012
322012
Fritidsboendes relationer till den svenska landsbygden: Resultat av en enkät bland svenska fritidshusägare 2009
D Müller, U Nordin, R Marjavaara
Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, 2010
292010
New mobilities–new economies? Temporary populations and local innovation capacity in sparsely populated areas
DA Carson, J Cleary, S de la Barre, M Eimermann, R Marjavaara
Settlements at the Edge, 2016
282016
An inquiry into second-home-induced displacement
R Marjavaara
Tourism and hospitality planning & development 6 (3), 207-219, 2009
272009
Turismen i Sverige: branscher och aktörer
L Lundmark, R Marjavaara, DK Müller
202011
The Arctification of northern tourism: a longitudinal geographical analysis of firm names in Sweden
R Marjavaara, RO Nilsson, DK Müller
Polar Geography 45 (2), 119-136, 2022
172022
Displacement and second home tourism: A debate still relevant or time to move on?
G Hoogendoorn, R Marjavaara
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, 98-111, 2018
172018
Urban sprawl på svenska
DK Müller, R Marjavaara
Plan: tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, 19-23, 2004
92004
Från sommarnöje till Airbnb: En översikt av svensk fritidshusforskning
R Marjavaara, DK Müller, A Back
Turismen och resandets utmaningar, Stockholm: Svenska sällskapet för …, 2019
72019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20