Follow
Ana-Maria Radu-Pop
Ana-Maria Radu-Pop
Conferențiar universitar doctor, Universitatea de Vest din Timisoara
Verified email at e-uvt.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Writing transition: a corpus-supported study of the freshmen’s written argumentation competence building
D Tucan, AM Pop, L Bercuci, M Chitez
Conference Proceedings. Innovation in Language Learning 2020, 2020
42020
Peisajul lingvistic urban și dezvoltarea competenței comunicative în limba română ca limba a doua
M Huțanu, AM Radu-Pop
Actele conferinței internaționale „Discurs polifonic în româna ca limbă …, 2018
42018
THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL CULTURES IN ESTABLISHING THE TEACHING-LEARNING STRATEGIES FOR ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.
AM RADU-POP
Studii de Ştiintă şi Cultură 14 (4), 2018
22018
Jocul de cuvinte:(de) construirea limbajului în predarea RLS, în Limba și literatura română–perspective didactice. Actele celui de-al 16-lea şi al 17-lea COLOCVIU INTERNAŢIONAL …
G BĂRDĂȘAN, I DINCĂ, AM RADU-POP
Editori: Florentina Sâmihăian, Mădălina Spătaru-Pralea, București, Editura …, 2018
22018
Navigating Corpora for Self-Directed LSP Writing: A Comparative Study of Digital Method and Resource Integration in L1 Versus L2 Language Courses
L Bercuci, AM Pop, M Chitez, A Dincă
Mediating Specialized Knowledge and L2 Abilities: New Research in Spanish …, 2022
12022
CÂT DE PREGĂTIȚI SUNT ELEVII DE LICEU PENTRU SCRIEREA ACADEMICĂ DE NIVEL UNIVERSITAR? STUDIU DIDACTIC CONTRASTIV BAZAT PE DATE DE CORPUS LINGVISTIC.
D TUCAN, R ROGOBETE, M CHITEZ, AM RADU-POP
Annals of the West University of Timisoara. Humanities Series 58, 2020
12020
Development of communicative competence in romanian as a second language: teaching in accordance with the principles and strategies of the POA method (Production-Oriented Approach)
AM Radu-Pop
Email: tehnoredactare. jrls@ gmail. com, 1171, 2019
12019
Istro-Romanian words of Italian origin denoting professions, military ranks, public office positions and noble titles
AM Radu-Pop
The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural …, 2014
12014
LINGUISTIC PARTICULARITIES OF ISTRO-ROMANIAN TERMS FROM THE SEMANTIC FIELD OF CELESTIAL BODIES AND ATMOSPHERIC PHENOMENA
AM Radu-Pop, G Bardasan
REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE-ROMANIAN REVIEW OF LINGUISTICS 67 (2-3), 167-178, 2022
2022
INTERCOMPREHENSIUNEA ÎN LIMBILE ROMANICE: CONSIDERAŢII PRIVIND EFICIENTIZAREA COMUNICĂRII ÎN CONTEXT DIDACTIC MULTILINGV ŞI DIGITAL.
AM RADU-POP, G BĂRDĂŞAN
Annals of the West University of Timisoara. Humanities Series, 2021
2021
TEXTELE DIALECTALE ISTROROMÂNE-O NOUĂ PERSPECTIVĂ DE ABORDARE.
G BĂRDĂȘAN, AM RADU-POP
Studii de Ştiintă şi Cultură 16 (4), 2020
2020
PERSPECTIVE ȘI LIMITE ALE APLICĂRII ÎNVĂȚĂRII BAZATE PE PROBLEME ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR: STUDIU DE CAZ.
AM RADU-POP
Studii de Ştiintă şi Cultură 16 (2), 2020
2020
THE CONSCIOUSNESS OF THE LINGUISTIC BELONGING OF THE ROMANIANS FROM THE SOUTH OF THE DANUBE. CASE STUDY: THE ISTRO-ROMANIANS.
AM RADU-POP, G BĂRDĂȘAN
Studii de Ştiintă şi Cultură 15 (4), 2019
2019
NOTE DE ETIMOLOGIE ISTROROMÂNĂ. PE MARGINEA DICŢIONARULUI DIALECTULUI ISTROROMÂN DE P. NEIESCU
AM Radu-Pop
Studii de Ştiinţă şi Cultură 13 (02), 45-52, 2017
2017
NOTE DE ETIMOLOGIE ISTROROMÂNĂ. PE MARGINEA DICŢIONARULUI DIALECTULUI ISTROROMÂN DE P. NEIESCU
AM Radu-Pop
Studii de Ştiinţă şi Cultură 13 (02), 45-52, 2017
2017
Note de etimologie istroromână
AM Radu-Pop
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 27-35, 2016
2016
Rumerii din Istrie în scrierile unui cărturar ciprian
AM Radu-Pop
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 263-266, 2015
2015
Osservazioni sulla diffusione degli elementi di origine italiana nel lessico delle parlate istroromene meridionali e settentrionali
AM Pop
Bollettino dell’Atlante Linguistico italiano” 3 (34), p. 79-99, 2011
2011
Elemente mostenite sau împrumuturi italiene în lexicul istroromânei?
G Bardasan, AM Pop
Elemente mostenite sau împrumuturi italiene în lexicul istroromânei?, 1000-1012, 2009
2009
Consideraţii privind definirea unor termeni juridici în dicţionarele generale
AM Pop, D Maciu
Studia in honorem magistri Alexandru Metea, p. 259-267, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20