Liliana Soare
Liliana Soare
Associate Professor PhD
Verified email at upit.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Crestomaţie de limbă romānă veche şi modernă (1521-1881)
L Soare
Editura Universitaria, 2013, 2013
3*2013
An investigation into the loan-translations in old Romanian. Case study: Gramatica fizicii
L Soare
Language and Literature. European Landmarks of Identity 1 (11), 95-100, 2012
12012
Īnvățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Notes on glosses
L Soare
Diacronia 1 (1), 11, 2015
2015
Din īnceputurile terminologiei ştiinţifice romāneşti. Vol. I. Medicină; Ştiinţe ale naturii
L Soare
Editura Paralela 45, 2013
2013
Şcoala Ardeleană. Lexicul scrierilor de popularizare a ştiinţei
L Soare
Editura Universităţii din Pitesti, 2012
2012
Elemente de istorie a limbii romāne literare
L Soare
Editura Universitaria, 2012
2012
ITALIAN LEXICAL BORROWINGS WITH
L Soare
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2012
2012
Several remarks on vocabulary categories in chemistry textbooks
L Soare
Academic Days of Timisoara: Language Education Today, 531-536, 2011
2011
Aspects of geographical terminology in Amphiloch of Hotin’s texts
L Soare
Academic Days of Timisoara: Language Education Today, 525-530, 2011
2011
Şcoala Ardeleană. Aspects of the Linguistic Terminology
L Soare
Studii si Cercetari de Onomastica si Lexicologie 4, 2011
2011
‘Gramatica de la īnvăţătura fizicii’. Aspecte ale didacticismului
L Soare
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 12 (1), 353-360, 2011
2011
GRAMATICA DE LA ĪNVĂŢĂTURA FIZICII. REMARKS ON ANATOMICAL TERMINOLOGY
L Soare
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2011
2011
Aspects of Philosophical Terminology in the Texts of Scholars from the" Ardelean School".
L Soare
Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Philology Series 62 (2), 2010
2010
De Obşte Gheografie. Considerations on Synonymy
L Soare
language 7, 92, 2010
2010
Aspects of physics and chemistry terminology in the texts of the „Şcoala Ardeleană” scholars
L Soare
Teaching foreign languages: languages for special purposes, 297-307, 2010
2010
The structure of the specialized vocabulary of the science popularization texts elaborated by the Transylvanian scholars
L Soare
Teaching foreign languages: languages for special purposes, 290-296, 2010
2010
Şcoala Ardeleană. Aspects of mathematical terminology
L Soare
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 11 (4), 178-185, 2010
2010
SCOALA ARDELEANĂ. ASPECTS OF BIOLOGY TERMINOLOGY
L Soare
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2010
2010
Din istoria terminologiei zoologice īn limba romānă: Gramatica fizicii
L Soare, U din Piteşti
Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe …, 0
THE WORKS OF THE TRANSYLVANIAN SCHOLARS AND MEDICAL TERMINOLOGY–A GENERAL APPROACH
L Soare
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, 204, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20