Guillaume Gautier
Guillaume Gautier
Postdoctoral researcher, at GIPSA-lab
Verifierad e-postadress på gipsa-lab.fr - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
DPPy: DPP Sampling with Python.
G Gautier, G Polito, R Bardenet, M Valko
Journal of Machine Learning Research 20 (180), 1-7, 2019
22*2019
Zonotope hit-and-run for efficient sampling from projection DPPs
G Gautier, R Bardenet, M Valko
International Conference on Machine Learning, 2017
182017
On two ways to use determinantal point processes for Monte Carlo integration
G Gautier, R Bardenet, M Valko
Advances in Neural Information Processing Systems, 7770-7779, 2019
92019
Fast sampling from -ensembles
G Gautier, R Bardenet, M Valko
arXiv preprint arXiv:2003.02344, 2020
2020
Les processus ponctuels déterminantaux en apprentissage automatique
G GAUTIER, R BARDENET, M VALKO, DM Paris
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–5