Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
K Takahashi, S Yamanaka - cell, 2006
17121
AJ Engler, S Sen, HL Sweeney, DE Discher - Cell, 2006
7532
L da Silva Meirelles, PC Chagastelles… - Journal of cell …, 2006
1941
J Kim, I Tchernyshyov, GL Semenza, CV Dang - Cell metabolism, 2006
1834
S Takamori, M Holt, K Stenius, EA Lemke, M Grønborg… - Cell, 2006
1360
J St-Pierre, S Drori, M Uldry, JM Silvaggi, J Rhee… - Cell, 2006
1354
K Bensaad, A Tsuruta, MA Selak, MNC Vidal… - Cell, 2006
1324
S Matoba, JG Kang, WD Patino, A Wragg, M Boehm… - Science, 2006
1319
I Papandreou, RA Cairns, L Fontana, AL Lim… - Cell …, 2006
1296
E Macia, M Ehrlich, R Massol, E Boucrot… - Developmental …, 2006
1278
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.