Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
JT DeJong, MB Fritzges, K Nüsslein - Journal of Geotechnical and …, 2006
514
T Xu, E Sonnenthal, N Spycher… - Computers & …, 2006
434
N Lu, WJ Likos - Journal of geotechnical and geoenvironmental …, 2006
375
L Laloui, M Nuth, L Vulliet - International Journal for Numerical and …, 2006
346
RA Khatri, SSC Chuang, Y Soong, MM Gray - Energy & Fuels, 2006
303
R Idem, M Wilson, P Tontiwachwuthikul… - Industrial & …, 2006
300
DP Kanungo, MK Arora, S Sarkar… - Engineering Geology, 2006
284
Y Park, DY Kim, JW Lee, DG Huh, KP Park… - Proceedings of the …, 2006
264
JD Bray, RB Sancio - Journal of geotechnical and …, 2006
262
RW Boulanger, IM Idriss - Journal of geotechnical and …, 2006
230
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.