Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
K Leithwood, D Jantzi - School effectiveness and school …, 2006
Inga profiler
681
S Nguni, P Sleegers, E Denessen - School effectiveness and …, 2006
559
JA Ross, P Gray - School effectiveness and school improvement, 2006
Inga profiler
508
C Giles, A Hargreaves - Educational Administration Quarterly, 2006
498
F Maringe - International Journal of Educational Management, 2006
Ingen profil
380
D Gurr, L Drysdale, B Mulford - School leadership and …, 2006
245
PL Eddy, KE VanDerLinden - Community College Review, 2006
222
L McGuigan, WK Hoy - Leadership and policy in schools, 2006
Inga profiler
209
M Schneider, G Elacqua, J Buckley - Journal of Policy Analysis and …, 2006
201
A Crossman, P Harris - Educational Management Administration & …, 2006
Inga profiler
196
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.