Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
M Rezaee, Y Assadi, MRM Hosseini… - … of Chromatography A, 2006
2334
CA Smith, EJ Want, G O'Maille, R Abagyan… - Analytical …, 2006
1855
MJ Earle, JMSS Esperança, MA Gilea, JNC Lopes… - Nature, 2006
1577
O Söderberg, M Gullberg, M Jarvius… - Nature …, 2006
1266
L Anderson, CL Hunter - Molecular & Cellular Proteomics, 2006
1195
PF DeCarlo, JR Kimmel, A Trimborn… - Analytical …, 2006
1023
JC Silva, MV Gorenstein, GZ Li… - Molecular & Cellular …, 2006
833
A Makarov, E Denisov, A Kholomeev… - Analytical …, 2006
679
SJ Hurst, AKR Lytton-Jean, CA Mirkin - Analytical chemistry, 2006
674
S Berijani, Y Assadi, M Anbia… - … of Chromatography A, 2006
673
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.