Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
Y Tan, E Croiset, MA Douglas, KV Thambimuthu - Fuel, 2006
385
Z Huang, Y Zhang, K Zeng, B Liu, Q Wang… - Combustion and …, 2006
344
JJ Murphy, CR Shaddix - Combustion and flame, 2006
343
E Jerndal, T Mattisson, A Lyngfelt - … Engineering Research and …, 2006
316
CK Westbrook, WJ Pitz, HJ Curran - The journal of physical …, 2006
310
T Mattisson, M Johansson, A Lyngfelt - Fuel, 2006
275
T Lu, CK Law - Combustion and Flame, 2006
273
J Song, M Alam, AL Boehman, U Kim - Combustion and flame, 2006
271
FA Bykovskii, SA Zhdan… - Journal of Propulsion and …, 2006
Inga profiler
254
A Abad, T Mattisson, A Lyngfelt, M Rydén - Fuel, 2006
252
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.