Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
H Eakin, MC Lemos - Global environmental change, 2006
231
KA Hawkins, DR Hansen - Latin American Research Review, 2006
Inga profiler
156
DE Davis - Latin American Politics and Society, 2006
155
G Biglaiser, KR DeRouen - Latin American Research Review, 2006
153
GL Negretto - Latin American Politics and Society, 2006
147
ED Arias - Journal of Latin American Studies, 2006
133
ED Arias, CD Rodrigues - Latin American politics and society, 2006
110
BR Roberts, A Portes - Latin American Research Review, 2006
105
L Dammert, MFT Malone - Latin American Politics and Society, 2006
103
E Medina - Journal of Latin American Studies, 2006
Ingen profil
103
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.