Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
JB Mitchell, K McIntosh, S Zvonic, S Garrett, ZE Floyd… - Stem cells, 2006
1018
C Li, C Vepari, HJ Jin, HJ Kim, DL Kaplan - Biomaterials, 2006
953
F Witte, J Fischer, J Nellesen, HA Crostack, V Kaese… - Biomaterials, 2006
943
QZ Chen, ID Thompson, AR Boccaccini - Biomaterials, 2006
754
F Patolsky, BP Timko, G Yu, Y Fang, AB Greytak… - Science, 2006
745
ML Weiss, S Medicetty, AR Bledsoe, RS Rachakatla… - Stem cells, 2006
740
QP Pham, U Sharma, AG Mikos - Biomacromolecules, 2006
631
SS Kim, MS Park, O Jeon, CY Choi, BS Kim - Biomaterials, 2006
623
KS Rho, L Jeong, G Lee, BM Seo, YJ Park, SD Hong… - Biomaterials, 2006
Inga profiler
620
DJ Krusienski, EW Sellers, F Cabestaing… - Journal of neural …, 2006
609
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.