Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
O Ringdén, M Uzunel, I Rasmusson… - …, 2006
1084
S Feng, NP Goodrich, JL Bragg‐Gresham… - American Journal of …, 2006
995
CM Vajdic, SP McDonald, MRE McCredie… - Jama, 2006
721
R Yanez, ML Lamana, J García‐Castro, I Colmenero… - Stem cells, 2006
570
CR Parikh, A Jani, J Mishra, Q Ma, C Kelly… - American Journal of …, 2006
488
B Devauchelle, L Badet, B Lengelé, E Morelon… - The …, 2006
481
DC Brennan, JA Daller, KD Lake, D Cibrik… - New England Journal …, 2006
463
HU Meier‐Kriesche, S Li, RWG Gruessner… - American Journal of …, 2006
426
MC Deng, HJ Eisen, MR Mehra… - American Journal of …, 2006
370
MD Stegall, J Gloor, JL Winters, SB Moore… - American journal of …, 2006
343
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.