Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
A Albirini - Computers & Education, 2006
697
A Weinberger, F Fischer - Computers & education, 2006
689
D Zhang, L Zhou, RO Briggs… - Information & …, 2006
678
KA Pituch, Y Lee - Computers & Education, 2006
Inga profiler
655
S De Freitas, M Oliver - Computers & education, 2006
640
JJ Vogel, DS Vogel, J Cannon-Bowers… - Journal of …, 2006
575
C Dalsgaard - European Journal of Open, Distance and E …, 2006
493
JW Strijbos, RL Martens, FJ Prins… - Computers & …, 2006
468
P Shea, CS Li, A Pickett - The Internet and Higher Education, 2006
465
S Schrire - Computers & Education, 2006
Ingen profil
463
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.