Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
S Stansfeld, B Candy - … journal of work, environment & health, 2006
Inga profiler
1230
867
M Kivimäki, M Virtanen, M Elovainio… - … journal of work …, 2006
707
R McConnell, K Berhane, L Yao, M Jerrett… - Environmental health …, 2006
564
A Fouillet, G Rey, F Laurent, G Pavillon… - … of occupational and …, 2006
456
SAE Geurts, S Sonnentag - … journal of work, environment & health, 2006
418
ES Schernhammer, CH Kroenke, F Laden… - Epidemiology, 2006
394
B Ostro, R Broadwin, S Green, WY Feng… - Environmental health …, 2006
363
AH Smith, G Marshall, Y Yuan, C Ferreccio… - Environmental health …, 2006
360
M Medina-Ramón, A Zanobetti… - Environmental health …, 2006
323
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.