Klassiska artiklar
TitelFörfattareCiteras av
IE Dror, D Charlton, AE Péron - Forensic science international, 2006
349
J Kornblum - Digital investigation, 2006
Ingen profil
316
M Maber, HM Liversidge, MP Hector - Forensic science …, 2006
295
IE Dror, D Charlton - Journal of Forensic Identification, 2006
243
JJ Mulero, CW Chang, LM Calandro… - Journal of forensic …, 2006
Inga profiler
195
A Schuster - digital investigation, 2006
Ingen profil
177
R Cameriere, L Ferrante… - International journal of …, 2006
176
K Mohandie, JR Meloy, MG McGowan… - Journal of Forensic …, 2006
Inga profiler
171
S De Greef, P Claes, D Vandermeulen… - Forensic science …, 2006
170
BA Williams, TL Rogers - Journal of Forensic Sciences, 2006
Inga profiler
158
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.