Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2013 - 2017 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.American Economic Review141226
2.Journal of Financial Economics115192
3.The Journal of Finance109189
4.The Quarterly Journal of Economics94191
5.Journal of Business Research94129
6.The Review of Financial Studies92163
7.Journal of Business Ethics90124
8.Journal of Management88154
9.Tourism Management85135
10.Academy of Management Journal84124
11.Management Science83129
12.Strategic Management Journal83122
13.Management Information Systems Quarterly79148
14.International Journal of Production Economics79120
15.Journal of Banking & Finance78111
16.Econometrica77143
17.Review of Economics and Statistics76121
18.World Development76104
19.Journal of Economic Perspectives75147
20.The Review of Economic Studies75115
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.