Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2013 - 2017 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Chemical Society reviews256366
2.Chemical Reviews239373
3.Journal of the American Chemical Society236309
4.Advanced Materials235336
5.Angewandte Chemie International Edition213295
6.ACS Nano199279
7.Energy and Environmental Science196330
8.Nano Letters194281
9.Nature Materials178314
10.Accounts of Chemical Research165236
11.Nature Nanotechnology160272
12.Journal of Materials Chemistry. A153200
13.Advanced Functional Materials146203
14.Nanoscale139181
15.ACS Applied Materials & Interfaces137172
16.Chemical communications (Cambridge, England)131167
17.Advanced Energy Materials128187
18.The Journal of Physical Chemistry Letters126185
19.Chemistry of Materials124170
20.Nature Chemistry122181
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.