Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2013 - 2017 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Advanced Materials235336
2.ACS Nano199279
3.Energy and Environmental Science196330
4.Nano Letters194281
5.IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR188302
6.Nature Materials178314
7.Renewable and Sustainable Energy Reviews161216
8.Nature Nanotechnology160272
9.Nature Photonics157264
10.Journal of Materials Chemistry. A153200
11.Advanced Functional Materials146203
12.Nanoscale139181
13.ACS Applied Materials & Interfaces137172
14.Neural Information Processing Systems (NIPS)134221
15.Advanced Energy Materials128187
16.IEEE Transactions on Industrial Electronics127173
17.IEEE Transactions on Power Electronics127168
18.IEEE Communications Surveys & Tutorials126221
19.IEEE International Conference on Computer Vision124204
20.Chemistry of Materials124170
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.