Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2013 - 2017 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Communication4970
2.Digital Journalism4260
3.International Journal of Communication3862
4.Language Learning3861
5.Applied Linguistics3857
6.Philosophical Studies3847
7.Journalism3765
8.The Modern Language Journal3654
9.Synthese3650
10.TESOL Quarterly3648
11.Journalism Studies3554
12.Journal of Pragmatics3551
13.System3545
14.Journalism Practice3455
15.Gender & Society3257
16.Noûs3255
17.Public Opinion Quarterly3245
18.Media, Culture & Society3244
19.The China Quarterly3145
20.Lingua3140
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.